Avoimet kylät – paikallinen info & ideointi

Oletko huomannut, että tämän vuoden Avoimet Kylät -päivän ilmoittautuminen on auki?

Tapahtuma järjestetään la 10.6.2023 valtakunnallisesti jo yhdeksättä kertaa. Päivän tavoitteena on lisätä kylämatkailua ja tuoda parrasvaloihin kylien monipuolista toimintaa.

Avoimet kylät tapahtuma voi olla pihakirppis, talkoot, avoimet harjoitukset, konsertti tai vaikka kalastuskilpailu. Avoimet Kylät -päivä on hyvä mahdollisuus kylien saada omalle tapahtumalleen lisää näkyvyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Keskipohjalaiset Kylät tulee markkinoimaan maakunnan Avoimet Kylät tapahtumia jakelukanavillaan. Sen lisäksi kaikki 11.4. mennessä mukaan ilmoittautuneet tapahtumat nostetaan esille Keskipohjalaiset Kylät ry:n tiedotuslehdessä. Tämä lehti jaetaan toukokuussa jokaiseen kotiin koko maakunnan alueella.

Keskipohjalaiset Kylät ja Pirityiset järjestävät yhdessä Avoimet Kylät tapahtuman info ja ideointi -tilaisuuden ti 28.3.2023 klo 18.00-19.00 Teamsin välityksellä.

Tule mukaan kuulemaan aiheesta lisää ja kehittelemään oman kylän tapahtumaa!

Alla linkki tilaisuuteen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAwZDk0MzItYzdjYS00ZTZhLWJiOTAtMDEwMGE2MzU4MGQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aecf8e20-b58b-4402-b8d3-1fa5c4585cc6%22%2c%22Oid%22%3a%2254d34ce6-e729-4468-8aaf-6a03018f81f0%22%7d

Lisää aiheesta osoitteessa https://suomenkylat.fi/ajankohtaista/tapahtumat/avoimet-kylat

kuva @ Jarski Paananen (Jylhän kyläsoitto, Kaustinen FMF 2022)

jutut


Posted

in

,

by