Vuoden 2022 Keskipohjalainen kylä on Köyhäjoki

Keskipohjalaisen vuoden kylän valinnassa käytetään Suomen Kylien yhdessä maakunnallisten kylien kanssa laatimia valintapainotuksia., joita muutetaan hieman vuosittain, yhteiskunnallisen tilanteen mukaan.

Vuoden 2022 painotuksessa oli yhtenä kriteerinä toiminta koronarajoitusten aikana ja siihen liittyvät uudet käytänteet. Tärkein valintapainotus on pitkään jatkunut suunnitelmallinen kylätoiminta, joka ottaa huomioon kaikkien kyläläisten erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Toimiva kyläyhdistys tekee myös yhteistyötä kylän muiden toimijoiden kanssa sekä on osa kuntaa erillisissä palveluissa ja toiminoissa.

Köyhäjoki on noin 250 asukkaan Kaustisen kunnassa noin 12 kilometriä Kaustisen kuntakeskuksesta itään. Köyhäjoen kyläyhdistys on rekisteröity 2010. Köyhäjoki on myös kylän läpi virtaava joki, jota asutus myötäilee.

Köyhäjoella toimii vuonna 1969 rakennettu Mäntymaja, jota kyläläiset käyttävät juhlanvietto- ja harrastuspaikkanaan. Talossa on mm. jumppasali ja hyvät kuntoiluvälineet. Mäntymajaa pidetään hyvässä kunnossa kyläläisten voimin. Köyhäjoella suurimpana työllistäjänä on maatalous eri muodoissaan.

Köyhäjoen kylän valintaa painottivat seuraavat seikat:

  • mahdollisuus järjestää erilaisia tapahtumia ja juhlia Mäntymajalla, esim. perinnehäät
  • kylän sisäinen tiedotus on toimivaa eri kanavissa
  • toiminta on järjestelmällistä ja suunniteltua, kyläläisten tarpeet huomioon ottavaa
  • toimiva yhteistyö Kaustisen kunnan kanssa
  • kylähistoria on tallennettu kirjaksi
  • talkooperinne elää kaikissa kylän toiminoissa, me-henki ja yhteisöllisyys luo turvallisuutta kylällä

jutut


Posted

in

by