Mitä teemme?
Kenelle?
Miksi?
Mitä teemme?
Mitä teemme?
Kenelle?
Miksi?

Tärkein tehtävämme on maakunnan kylien tukeminen, aktivoiminen ja puolustaminen.
Tarjoamme tukipalveluita kyläyhteisöille, edistämme paikallisia voimavaroja ja vahvistamme yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Tuemme maaseudun kylien ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä, lisäämme osaamista ja hyvinvointia ja edistämme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Puolustamme kylillä asumisen mahdollisuuksia ja nostamme esiin kylissä asumisen arkea ja juhlaa.

Tärkein kohderyhmämme on Keski-Pohjanmaan kylien asukkaat.
Tavoittaaksemme kohderyhmät teemme työtä kyläyhdistysten ja muiden kylien aktiivisten toimijoiden kanssa. Työmme on tarkoitettu kaikkien keskipohjalaisten kylien hyväksi, mutta jäsenillemme on tarjolla erikseen määriteltyjä etuja. Kohderyhmämme sisältää kaikki kyläläiset riippumatta heidän iästään, taustastaan tai asemastaan.

Alueemme kylien elinvoimaisuus on tärkein arvomme.
Maakunnallinen kylätoiminta toimii aktiivisena yhdistävänä voimana, edistää kylien elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Keskipohjalaiset Kylät ry tuo kylien äänen päättäviin pöytiin. Olemme elävän maaseudun voimistajia. Jokainen kylien eteen tehty teko on itsessään arvo ja jättää jäljen. Maakunnallamme on oma paikallinen identiteettinsä ja myös maakunnan ainutlaatuiset kylät ovat ansainneet oman edunvalvojansa.

Käytännön työtä kylien puolesta

  • Neuvomme kyliä esimerkiksi yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa, kyläsuunnitelmien teossa, hankkeiden valmistelussa ja kylä-kunta-yhteistyössä
  • Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla toimijoilla on mahdollisuus tilata paikan päälle kylään tai kortteliin Kyläkoutsi pitämään info, työpaja tai koulutustilaisuus erilaisista toimintaa kehittävistä aiheista
  • Puolustamme kyliä päättävissä pöydissä ja teemme kannanottoja
  • Teemme yhteistyötä muiden maaseudun kehittäjätahojen kanssa mm. erilaisten kehittämishankkeiden avulla
  • Annamme etuja jäsenillemme muun muassa ilmaisten opintomatkojen muodossa
  • Tuomme Suomen Kylien toimintaa maakuntatasolle (mm. Avoimet Kylät -tapahtuma)
  • Julkaisemme kerran vuodessa ilmestyvää Keskipohjalaiset Kylät -tiedotuslehteä, joka jaetaan joka talouteen Keski-Pohjanmaalla
  • Tuomme esille ja palkitsemme hyviä keskipohjalaisia kylätekoja muun muassa Keskipohjalainen Vuoden Kylä -palkinnon avulla

Avoimet Kylät -tapahtuma

Kesäkuun toisena lauantaina
on aika kyläillä!

Valtakunnallinen Avoimet kylät -päivä järjestetään seuraavan kerran lauantaina 8.6.2024. Teemapäivä järjestetään tuolloin jo kymmenettä kertaa. Sen tavoitteena on lisätä kylämatkailua ja tuoda parrasvaloihin kylien monipuolista toimintaa.

Avoimet kylät -tapahtuma voi olla pihakirppis, talkoot, avoimet harjoitukset, konsertti tai vaikka kalastuskilpailu. Avoimet Kylät -päivä on hyvä mahdollisuus kylien saada omalle tapahtumalleen lisää näkyvyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Joulun aikaan Suomen Kylät on koonnut kylien tapahtumia Avoimet Joulukylät -teeman alle yhteiselle kartalle, kesän Avoimet Kylät -päivän tapaan. Avoimet Joulukylät -tapahtuman ei tarvitse osua tietylle päivälle, vaan sellaiseksi voidaan ilmoittaa kaikki kylien joulunajan tapahtumat.

Avoimet kylät -päivän järjestävät yhteistyössä Suomen Kylät ry, maakunnalliset kyläyhdistykset, Leader-ryhmät, paikalliset yhdistykset ja aktiivit. Keskipohjalaiset Kylät markkinoi maakunnan tapahtumia jakelukanavillaan. Tapahtumien markkinoinnissa käytetään mm. aihetunnisteita #AvoimetKylät #AvoimetJoulukylät #YlpeydelläKylästä #TeeSeKylillä

Avoimet Kylät

Avoimet Joulukylät

Tiedotuslehti

Keskipohjalaiset Kylät ry julkaisee vuosittain alkukesästä ilmestyvää tiedotuslehteä, johon kootaan vuoden tärkeimmät maakunnalliset kyläuutiset sekä muita kiinnostavia nostoja keskipohjalaisista toimijoista ja hankkeista.

Lehti on Keskipohjalaisten Kylien ylpeyden aihe – vastaavaa ei ole missään muussa maakunnassa! Levikiltään 30 000 kpl lehti jaetaan maakunnassa jokaiseen talouteen ja sitä jaetaan myös eri puolilla maakuntaa olevissa matkailu- ym. kohteissa. Tiedotuslehden toimittaa vuosittain valittava Keskipohjalaiset Kylät ry:n lehtitoimikunta.

Tiedotuslehti 2024

Vuoden Kylä

Keskipohjalaiset Kylät ry:n hallitus valitsee joka kevät vuoden maakunnallisen kylän. Tämä kylä jatkaa suoraan seuraavan vuoden valtakunnalliseen Vuoden kylä -kilpailuun. Keski-Pohjanmaalta valtakunnalliseksi Vuoden kyläksi on valittu Eskola vuosina 2001 ja 2017. Maakunnallisen Vuoden kylän haku alkaa helmikuussa ja valinta julkistetaan kevätkokouksen yhteydessä toukokuussa.

Kuvassa Vuoden kylän 2023
julkistaminen Lestin koululla.

Olisiko teidän kylänne
tällä paikalla ensivuonna?

2023 Yli-Lesti (Lestijärvi)

2022 Köyhäjoki (Kaustinen)
2021 Määttälä (Toholampi)
2020 Jokikylä (Kokkola, ent. Kälviä)
2019 Ullavan Ylipään kylät (Kokkola, ent. Ullava)
2018 Salonkylä (Kaustinen)
2017 Eskola, (Kannus)
2014 Vuoden Kylätoimija -palkinto Kleemolan Kyläyhdistykselle
2012 Vuoden kyläkoulukylä –kunniakirja kaikille alueen kyläkoulukylille
2011 Karhi (Kokkola, ent. Lohtaja)
2010 Patana (Veteli)
2009 Ruotsalo (Kokkola, ent. Kälviä)
2008 Härkäneva (Toholampi)
2007 Ylikylä (Halsua)
2006 Yli-Kannus (Kannus)
2005 Yli-Lesti (Lestijärvi)
2004 Peltokorpi (Kälviä)
2003 Väliviirre (Lohtaja)
2002 Puumala (Kaustinen)
2001 Eskola (Kannus)