Lisää tukea kylätyöhön!

Vintturi

Kylän tiedot täällä

Testereitä tekstin ym. erottamisen efektiviivoista

Kokeilu

Kaustinen

Jylhä

Tällä kylän yhteystiedot

Vintturi – Tastula

infoa

Salonkylä

infoa

Köyhäjoki

lisää infoa

Puumala

infoa taas

MITÄ TEEMME
KENELLE
MIKSI
MITÄ TEEMME
MITÄ TEEMME
KENELLE
MIKSI

Mitä teemme?

Tärkein tehtävämme on maakunnan kylien tukeminen, aktivoiminen ja puolustaminen.
Tarjoamme tukipalveluita kyläyhteisöille, edistämme paikallisia voimavaroja ja vahvistamme yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Tuemme maaseudun kylien ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä, lisäämme osaamista ja hyvinvointia ja edistämme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Puolustamme kylillä asumisen mahdollisuuksia ja nostamme esiin kylissä asumisen arkea ja juhlaa.

Kenelle?

Tärkein kohderyhmämme on Keski-Pohjanmaan kylien asukkaat.
Tavoittaaksemme kohderyhmät teemme työtä kyläyhdistysten ja muiden kylien aktiivisten toimijoiden kanssa. Työmme on tarkoitettu kaikkien keskipohjalaisten kylien hyväksi, mutta jäsenillemme on tarjolla erikseen määriteltyjä etuja. Kohderyhmämme sisältää kaikki kyläläiset riippumatta heidän iästään, taustastaan tai asemastaan.

Miksi?

Alueemme kylien elinvoimaisuus on tärkein arvomme.
Maakunnallinen kylätoiminta toimii aktiivisena yhdistävänä voimana, edistää kylien elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Keskipohjalaiset Kylät ry tuo kylien äänen päättäviin pöytiin. Olemme elävän maaseudun voimistajia. Jokainen kylien eteen tehty teko on itsessään arvo ja jättää jäljen. Maakunnallamme on oma paikallinen identiteettinsä ja myös maakunnan ainutlaatuiset kylät ovat ansainneet oman edunvalvojansa.

OTSIKKO

Testeri kuvasta ja tekstistä, jossa pieni varjostus

INFO

Esimerkki ruudusta, jolla voi nostaa esille asian, faktan, avun tmv. Voisi olla myös useampi vierekkäin. Esimerkiksi meidän eduista…

linkkinappulat meidän someen

artikkelin jakaminen somessa nappulat

Tässä voisi olla jokin hengennostatus lausahdus keskipohjalaisista kylistä yleisesti.

Lyhyt kappale ”Vuoden kylän” valinnasta ja tieto vuoden 2023 vuoden kylästä Yli-Lestistä + linkki vuoden kyliin / Yli-Lestin valinta juttuun??


Jylhä

Köyhäjoki

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Tastula

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Salonkylä

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Nikula

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Lisää tukea kylätyöhön!

Iloa ja apua yhdistystoimintaan maakunnan yhdistysten yhdistyksestä 

Seuraa valtakunnallista kylätoimintaa, tarjolla myös lakineuvontaa 

Hyödyllisiä kursseja ja tukea kylissä järjestettäviin koulutuksiin 

Tukea kylien hyte-toimintaan järjestöavustusten kautta 

 

Kyläkoutsi

Aikaisempia tiedotuslehtien PDF versioita mahdollista kysyä sähköpostitse.

Hyödyllisiä linkkejä ja materiaalia kylien käyttöön.

Keskipohjalaiset kylät ovat ainutlaatuisen keskipohjalaisen kulttuurin ja elämäntavan kehtoja.

Jokaisella maakunnan kylällä on omat erityiset ominaispiirteensä. Keskipohjalaiset Kylät ry valitsee vuosittain maakunnallisen vuoden kylän, joka jatkaa automaattisesti myös valtakunnalliseen Vuoden kylä -kilpailuun. Vuoden 2023 maakunnallinen vuoden kylä on Yli-Lesti. Haku vuodelle 2024 alkaa helmikuussa!

Esittelemme sivuillamme jäsenkyliämme. Tervetuloa tutustumaan keskipohjalaisiin kyliin!